Ara
  • pelin düştegör

Tiny Houselarda uyulması gereken kurallar nelerdir?


Ülkemizin arsa stoğu incelendiğinde oldukça sayıda zeytinlik, 100m kıyı kenar bandı içerisinde kalan günübirlik tesis alanı yapılması dışında imar izni olmayan arsalar, Boğaziçi öngörünüm arazileri, 5000m2’nin altında imarsız arsalar ve bunun gibi kaçak yapılaşma dışında üzerinde yapı görmediğimiz alanların sayısı oldukça fazladır. Tarıma elverişli ancak yakınında konaklama alanı olmayan oldukça fazla toprak alanı ya da arazide tarıma teşvik oluşturmak için; bunun yanında yurt dışına okumaya ya da uzun süreli tatile gidenler için konaklama amaçlı kullanacakları standart bir karavan görüntüsünün cazip olmadığının hepimiz farkındayız. Ülkemizde karavancılık yeni yeni popülasyonu artan bir konsept olsa da yapım sistemi, boyutları, iç mekanda mekan kullanımı vb. konularda halen toplumun büyük bir kitlesine hitap etmemektedir. Bunun yanında, birçok karavan tasarımının birbirine ilk bakışta benzediği ve markalaşma adına her üründe ürünün kendisine has tasarımda bir form ve doluluk boşluk eklenerek birbirinden ayrıştığı görülmektedir. Bu da tasarımlarda özgünlük ve ayırt edici nitelik oluşturmaktadır. Sinai Mülkiyet Kanunun 55. Maddesi “Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.” şeklinde tanımlar.

Çekme karavanlar dünya çapında 750kg altı, 750kg-3,5ton arası ve 3,5 ton üzeri olarak anılmaktadır. 3 kalibrasyonun da ayrı şartları sağlıyor olması, tasarım kriterlerinin farklı olması ve birbirinden ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bu noktada ergonomi, çevre koşulları, yapı fiziği şartları, gürültü kontrolü, korozyon, malzeme bilgisi, tasarımda esneklik vb. kriterlerin ürünü tasarlayan tarafından bilinmesi gereklidir. Bu anlamda bu bilgilere tasarımcılar arasında en hakim olan kişiler mimarlardır (iç mimarlar ile karıştırılmamalıdır.). Bunun yanında tekne tasarımcıları da genellikle mimarlardan oluşurken; teknelerin iç tasarımları mobilyaları, iç renkleri, kumaş seçimi gibi kombinlerde iç mimarlara rastlamaktayız.

Dünya genelinde bakıldığında “Tiny House” akımının yayıldığını tüm ülkelerde bu konuda son yıllarda farkındalık oluştuğunu görmekteyiz. Tiny house ; Türkçe anlamı küçük ev demektir. Amerika’da gördüğümüz tiny house akımı Türkiye’de ya da Avrupa’da birebir uygulanamamaktadır. Tiny house akımı demek, yani küçük ev akımı demek; kendi enerjisini kendi üreten ya da enerjisini şebekeden alarak, daha düşük maliyetlere daha az eşya ile yaşam sürmek demektir. Minimalizmin günümüz dünyasındaki yeni yorumlanma şeklidir. Minimalizm akımını tam olarak yansıtmıyor olmasına karşın küçülme azalma eyleminden ötürü “tiny” sıfatıyla nitelendirilmektedir.

İngiltere’de tiny house kelimesi yerine “static caravan” tabiri kullanılmaktadır ki bu mobil ya da sabit olup olmadığını anlayamadığımız tiny house tabirinden daha betimleyicidir. Bunun yanında statik karavan ya da pazarlama niteliği taşıyan ismi ile tiny house karayolları standartlarında, kendisini çekebilir araçlara uygun tasarlanmadığı durumlarda, iç mekan kurgusu ile dış mekanın bütünlüğünün oluşturulmadığı, insan ergonomisine haiz olunmadığı, dış ortam koşulları ve kütlenin en x boy x yükseklik ve ağırlık limitlerinin öngörülemediği yanlış tasarımlarda başarısızlığa uğrayacaktır. Bu noktada her bir statik karavan / mobil ev / mobil tiny house tanımlarıyla anmak mümkün olan her tasarım endüstriyel tasarım özelliği taşımakta ve kendine has tasarım bileşenlerinden oluşmaktadır.


Tasarım kriterleri ve yöntemi doğru uygulanmadığı takdirde mobil tiny house/ mobil küçük evlerle ciddi kazalar yaşamak mümkündür.#tinyhouse #mobilev #tinyhouseistanbul #tinyhouseturkiye #karavan #fiyat #casalokomotif

175 görüntüleme0 yorum