Ara
  • pelin düştegör

Plansız Alanlarda İnşaat İzinlerinden Bahsetmek İsterim

En son güncellendiği tarih: 27 Haz 2020

Bildiğiniz gibi ülkemizde bir çok yönetmelik olduğu gibi, imar yönetmeliklerimiz de mevcuttur.

Planlı alanlar ve Plansız alanlar olmak üzere iki ayrı imar yönetmeliğimiz bulunmaktadır.

Planlı alan ne demek : İmar kanunlarına ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde üst ölçek ve alt ölçekte planlaması yapılmış alandır. Belediye ve mücavir alan içinde kalan alanlardır.

Plansız alan ne demek: belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardır.

Plansız alanlar imar imar yönetmeliğinin uygulama alanları aşağıda sıralanmıştır :

"Bu Yönetmelik hükümleri;

1) Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,

2) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,

3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,

4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar planı ve yerleşik alan sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda, uygulanır." ( Resmî Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmî Gazete Sayısı: 18916 Mükerrer ).


Ayrıca; Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel (5000) m2 den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az (25.00) m. cephesi bulunması zorunludur.

Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde; inşaat alanı katsayısı %5 den fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda (250) m2 yi geçmemek, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m.yi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına (5.00) m.den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir.


Yani: 5000m2 arsa alanı x %5 imar hakkı = 250m2 maksimum imar hakkınızdır.


Hem plansız alanda kalıp, hem de iskan şartını sağlamayan yerler için Mobil Ev / Karavan Evleri önermekteyim.


Pdesgn Mimarlık olarak bu konuda hem teknik hem de uygulama olarak oldukça deneyim kazandık. İstanbul Beşiktaş'ta hizmet vermekteyiz. Kendi mobil evinizi / tiny house unuzu yaptırmak isterseniz sizinle görüşebiliriz.


Casa Lokomotif markamızla ise kendi tasarımlarımızı uygulamaktayız.


127 görüntüleme0 yorum